Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 10 juni 2003: Vy från Vatthomavägen norr om den nya vägens sträckning mot Lötens gård och Lötenkullen. Den nya vägen skall byggas bakom gården. (Bild-ID: 55-0001)