Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

15 april 2005

Kraftledningen så går i vägreservatet skall grävas ner och diken för detta har gävts över Lötenkullen och längs Runebergsgatan

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy från Vattholmavägen måt Lötenkullen vid Röbo. Man har nu börjat gräva ner kraftledningen syns i bild. Jordkabeln går rakt över åsen i samma sträckning som luftledningen. (Bild-ID: 55-0028)
Kraftledningen grävs ner tvärs över fältet strax norr om Lötens gård. (Bild-ID: 55-0029)
Kraftledningen grävs ner alldeles intill Runebergsgatan öster om Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0030)
Vy österut från Vattholmavägen. De flesta träd på bilden kommer att tas bort för att ge plats åt den nya Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0031)