Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 31 januari 2006: Vy västerut från Vattholmavägen. Från vänster kommer nuvarande E4 och från höger ansluter den nya Bärbyleden. På andra sidan järnvägen mitt i bild syns den avskiljningsdamm för dagvatten som håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0286)