Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
GC-väg Nyby-Gränby, 31 januari 2006: Planering av bullerskyddsvallar på norra sidan av vägen mellan GC-vägen Nyby-Gänby och Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0312)