Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla Uppsalagatan, 16 mars 2006: På båda sidor av den nya vägen, här väster om Gamla Uppsalagatan, läggs jordvallar upp för bullerskydd. (Bild-ID: 55-0347)