Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla Uppsalagatan, 22 maj 2005: Vy österut från Gamla Uppsalagatan. Längre bort kan man se att jordmassor har schaktats ut till sidorna av vägområdet för att bilda bullerskyddande vallar. (Bild-ID: 55-0051)