Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla Uppsalagatan, 31 januari 2006: Transporterna av jordmassor i väglinjen måste korsa de vägar som går genom arbetsområdet. På grund av detta är både vägen och gång-och cykelvägen täckt av ett tjockt lerlager, vilket nog inte uppskattas av alla gångtrafikanter. (Bild-ID: 55-0297)