Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Råbyvägen, 27 maj 2005: Råbyvägens förbifartsväg sedd söderifrån. Vägen sväger nu vänster istället för som tidigare och när bygget är klart svagt åt höger. (Bild-ID: 55-0082)